NEWYDDION

Mae ein hadroddiad ar brofiad myfyrwyr ymchwil ôl-radd wedi’i gyhoeddi.

Gan dynnu ar ymchwil gyda rhanddeiliaid a grwpiau ffocws gyda myfyrwyr, mae’r adroddiad yn rhoi mewnwelediadau a dealltwriaeth i CCAUC o’r materion sy’n wynebu myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Nod yr ymchwil oedd ymchwilio i agweddau allweddol ar brofiadau myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, gan gynnwys cymorth academaidd, cyfleoedd datblygu a hyfforddi, adeiladu cymunedol ymhlith myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a chynrychiolaeth ar lefel sefydliadol. Mae’r adroddiad ar gael yma.