Month: Ionawr 2016

Cyhoeddi adroddiad Arad ar Dechrau’n Deg

Mae adroddiad gan Arad ar raglen Dechrau’n Deg wedi’i chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.  Ymchwil…


Adolygiad o brosiect i annog addysgu cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg

Nod y prosiect, a gynhelir mewn dwy ardal (Llanisien, Caerdydd a Phenarlâg, Sir y Fflint), yw…


Adolygiad o brosiect Cymraeg bob dydd

Nod y prosiect, sydd yn cael ei ddarparu gyda chefnogaeth Urdd Gobaith Cymru, yw cynyddu defnydd y…