Year: 2019

Dadansoddiad o'r ymatebion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Addysg Gartref

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad sy'n crynhoi'r ymatebion a gafodd…


Cyhoeddi astudiaeth gwmpasu dysgu proffesiynol ôl-16

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad diweddar gan gwmni ymchwil ICF, mewn partneriaeth…


Cyhoeddi gwerthusiad Arad o glystyrau cyflenwi mewn ysgolion

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerthusiad Arad o’r prosiect model clwstwr…


Datblygu amlieithrwydd mewn ysgolion cynradd yng Nghymru: Astudiaeth effaith

Cyhoeddwyd ein hastudiaeth effaith sy'n archwilio datblygiad amlieithrwydd yn ysgolion cynradd…