Month: Mawrth 2021

Cyhoeddi gwerthusiad o brosiect Gofal Plant ar Waith

Profodd y prosiect Gwaith Gofal Plant ddulliau newydd o gefnogi datblygiad a hyfforddiant y…


Cyhoeddi astudiaethau gofal plant

Mae canfyddiadau diweddaraf Arad ar werthusiad y Cynnig Gofal Plant bellach wedi’u cyhoeddi. Mae'r…


Cyhoeddi adroddiad gwerthuso’r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg ar gyfer ymarferwyr addysg

Mae’r Cynllun Sabothol yn cynnig cyfnodau o astudio dwys, i ffwrdd o’r ystafell ddosbarth, er mwyn…


Cyhoeddi adroddiad ymgynghoriad Sgiliau'r Dyfodol

Mae adroddiad gan Arad yn dadansoddi ymatebion i ymgynghoriad Cymwysterau Cymru - Sgiliau'r Dyfodol…