Year: 2022

Wedi cael cais i gwblhau holiadur ‘Bwndeli Babi’? Mwy o fanylion.

Bwriada Llywodraeth Cymru gyflwyno prosiect Bwndeli Babi Cymru. Bydd y cynllun yn rhoi 'bwndel…


Cyhoeddi adroddiad: Gwerthuso Prosiect Gwyliau Gwaith Chwarae.

Comisiynwyd Arad gan Lywodraeth Cymru i werthuso blwyddyn gyntaf Prosiect Gwyliau Gwaith Chwarae.…


Swyddi gwag: ymchwilwyr cymdeithasol

Rydym yn recriwtio ymchwilwyr. Mae mwy o fanylion a swydd ddisgrifiad yma.


Cyhoeddi adroddiad gwmpasu gwerthusiad Cwricwlwm i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad, mewn cydweithrediad â'r Brifysgol Agored…


Ymchwil ansoddol gydag ysgolion ar ddiwygiadau'r cwricwlwm: cyhoeddi adroddiad

Mae ail adroddiad gan Arad ar baratoadau ysgolion ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru wedi ei gyhoeddi gan…