Year: 2023

Cyhoeddi adroddiad ar werthusiad y system ADY

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy'n cyflwyno canfyddiadau cam cyntaf y gwerthusiad…


Cyhoeddi adroddiad ar weithrediad cynnar y Cwricwlwm i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad sydd yn seiliedig ar ymchwil gydag ysgolion…


Cyhoeddi adroddiad Cwpan y Byd Arad

Mae adroddiad gan Arad yn gwerthuso gweithgareddau Cwpan y Byd a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru…


Adolygiad annibynnol o warchod plant

Comisiynodd Llywodraeth Cymru Arad i gynnal adolygiad annibynnol i ddeall yn well y rhesymau dros y…


Gwerthusiad o'r safonau proffesiynol: cyhoeddi'r adroddiad terfynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad terfynol Arad yn seiliedig ar werthusiad y safonau…