NEWYDDION

Adroddiad Gwerthusiad Ysgolion Arloesi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ein hadroddiad cyntaf ar sail y gwerthusiad ffurfiannol o’r model Ysgolion Arloesi. Nod y gwerthusiad yw rhoi tystiolaeth ar sut y mae model Ysgolion Arloesi yn gweithio’n ymarferol a pha welliannau y gellid eu gwneud.

Mae’r adroddiad cyntaf a gyhoeddwyd yn crynhoi ein canfyddiadau mewn perthynas â datblygiad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Mae’r ddogfen fer yn crynhoi’r negeseuon allweddol o’r gwaith maes wnaeth ganolbwyntio ar ddatblygiad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Mae’r canfyddiadau yn seiliedig ar gyfweliadau gydag Ysgolion Arloesi Digidol, arbenigwyr allanol a sefydliadau rhanddeiliaid.

Mae’r adroddiad cyntaf ar gael wrth glicio ar y ddolen yma.