NEWYDDION

Adroddiad Trafod y Cymoedd – Rhaglen Ymgysylltu wedi cael ei gyhoeddi

Mae adroddiad Ymchwil Arad ar ‘Dasglu’r Cymoedd’ wedi cael ei gyhoeddi. Sefydlwyd y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd De Cymru gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu dull newydd i wella ffyniant yng Nghymoedd de Cymru. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o weithgarwch ymgysylltu a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2017, ac mae’r canfyddiadau hyn wedi cyfrannu at y gwaith o ddatblygu cynllun lefel uchel, Ein Cymoedd, Ein Dyfodol, sydd i’w weld isod:

http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/taskforce-for-the-valleys/our-valleys-our-future/?skip=1&lang=cy