NEWYDDION

Ail adroddiad Ysgolion Arloesi wedi’i gyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ein hail adroddiad gwerthusiad ffurfiannol o’r model Ysgolion Arloesi. Mae’r model, sy’n cynnwys cydweithio rhwng partneriaid ac ysgolion cenedlaethol a rhanbarthol, yn arloesol. Ceir pwyslais trwy gydol y gwerthusiad ar ddarparu adborth amser real am y ffordd y mae model yr Ysgolion Arloesi yn gweithio. Felly, nod y gwerthusiad yw deall sut y mae’r model yn cael ei chyflwyno ac i gasglu unrhyw ddysgu a all lywio camau dilynol o gyflwyno’r model.

Mae’r adroddiad byr yn crynhoi ein canfyddiadau ynglŷn â gweithgareddau Arloeswyr Cwricwlwm a Dysgu Proffesiynol rhwng Ionawr 2016 a Gorffennaf 2017. Mae’r canfyddiadau wedi’u seilio ar waith maes gyda 52 ysgol arloesi rhwng Chwefror a Gorffennaf 2017.

Mae’r ail adroddiad gwerthuso Ysgolion Arloesi ar gael yma.