NEWYDDION

Astudiaeth effaith, Datblygu Ieithoedd Tramor Modern (ITM) mewn Ysgolion Cynradd yng Nghymru ar gyfer Cyngor Prydain Cymru Wales

Ionawr 2019: Mae Arad wedi cael ei gomisiynu gan Gyngor Prydain Cymru Wales i gynnal astudiaeth effaith sy’n edrych ar ddatblygu ITM mewn ysgolion cynradd yng Nghymru. Mae’r astudiaeth yn edrych ar ysgolion sydd eisoes wedi cyflwyno ieithoedd rhyngwladol fel rhan o’u cwricwlwm gyda’r bwriad o ddeall yn well y rhesymeg a’r fethodoleg a weithredir ac i alluogi rhannu arfer gorau ledled Cymru.