Uncategorized @cy

Cyhoeddi gwerthusiad Arad o glystyrau cyflenwi mewn ysgolion

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerthusiad Arad o’r prosiect model clwstwr…


Datblygu amlieithrwydd mewn ysgolion cynradd yng Nghymru: Astudiaeth effaith

Cyhoeddwyd ein hastudiaeth effaith sy'n archwilio datblygiad amlieithrwydd yn ysgolion cynradd…


Cyhoeddi ymchwil i fenywod ifanc mewn gweithgareddau STEM a hyfforddiant yng Nghymru

Cwblhaodd Arad werthusiad ar gyfer Cynllun Addysg Beirianneg Cymru o brosiect tair blynedd y…


Lansio asesiad effaith economaidd

Mae adroddiad asesiad effaith economaidd, a adolygwyd gan Arad, wedi’i lansio ym mhalas San…