Uncategorized @cy

Gwerthusiad Mwy na geiriau: cyhoeddi adroddiad

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad a baratowyd gan Arad fel rhan o werthusiad Mwy na…


Cyhoeddi adroddiad ar y Gymraeg a’r economi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad sydd yn adolygu’r dystiolaeth am y…


Dadansoddiad o'r ymatebion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Addysg Gartref

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad sy'n crynhoi'r ymatebion a gafodd…


Cyhoeddi astudiaeth gwmpasu dysgu proffesiynol ôl-16

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad diweddar gan gwmni ymchwil ICF, mewn partneriaeth…


Cyhoeddi gwerthusiad Arad o glystyrau cyflenwi mewn ysgolion

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerthusiad Arad o’r prosiect model clwstwr…