NEWYDDION

Cyhoeddi adolygiad canol rhaglen y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd (ESP)

Cyhoeddwyd adolygiad canol rhaglen Arad o’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd (ESP) ym mis Chwefror 2019. Mae’r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau Arad o ddylunio a gweithredu menter Llywodraeth Cymru gyda’r nod o gefnogi oedolion di-waith i gael swydd ac aros yn y gwaith. Dogfen gyhoeddedig ar gael yma.