NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad ar weithrediad cynnar y Cwricwlwm i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad sydd yn seiliedig ar ymchwil gydag ysgolion a dysgwyr ar weithrediad cynnar y Cwricwlwm i Gymru.

Roedd yr ymchwil yn cynnwys dwy don o ymchwil ansoddol gydag arweinwyr ysgolion a dysgwyr yn ystod y flwyddyn academaidd 2022/23 i ddeall sut mae’r diwygiadau i’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu yn gweithio, a’r elfennau sy’n rhwystro ac yn hwyluso gweithredu llwyddiannus.

Mae’r adroddiad ar gael fan hyn.