NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad ar y safonau proffesiynol

Mae adroddiad gan Arad ar Werthusiad o’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu, arwain a chynorthwyo gwaith addysgu wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad blwyddyn 1 y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu, arwain a chynorthwyo gwaith addysgu.

Roedd y gwaith ymchwil hwn yn cynnwys cyfweld â rhanddeiliaid allweddol, ac ymchwilio i ddata a gasglwyd drwy’r pasbort dysgu proffesiynol, yn ogystal â chyfweld ag ymarferwyr ar draws 20 o ysgolion yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau’r data a’r gwaith maes, gan amlinellu sut y defnyddiwyd y safonau, y gefnogaeth i ddefnyddio’r safonau, ac effeithiau tybiedig y safonau ynghyd â’r effeithiau a ragwelir.

Mae’r adroddiad ar gael fan hyn.