NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad ar ynni clyfar

Mae adroddiad gan Ymchwil Arad ar y defnydd o ynni clyfar mewn ardaloedd gwledig wedi cael ei gyhoeddi gan Smart Energy GB.

Mae’r adroddiad yn dangos bod technoleg clyfar yn helpu cymunedau gwledig harneisio ynni adnewyddadwy ac yn elwa o ynni sy’n rhatach, yn fwy effeithlon ac yn fwy diogel.

Mae adroddiad Dyfodol ynni clyfar ar gyfer ardaloedd gwledig yn archwilio rhai o’r enghreifftiau mwyaf llwyddiannus o brosiectau ynni cymunedol mewn ardaloedd gwledig ar draws y DU.

Gellir gweld yr adroddiad yma https://www.smartenergygb.org/en/resources/press-centre/press-releases-folder/future-rural-energy