NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad Arad ar gategoreiddio ysgolion

Mae adroddiad gan Arad yn crynhoi barn ymatebwyr ar drefniadau newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer ‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ wedi ei gyhoeddi.

Mae’r adroddiad yn yn cyflwyno canfyddiadau’r dadansoddiad, ac yn nodi’r negeseuon a’r themâu allweddol a gyflwynir yn yr ymatebion i’r ymgynghoriad.

Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn am farn ar ddogfen ganllaw anstatudol, sydd â’r nod o:

  • gyflwyno trefniadau newydd ar gyfer categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol
  • darparu fframwaith cenedlaethol clir a chyson ar gyfer categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg
  • cefnogi awdurdodau lleol ac ysgolion i gyfathrebu i rieni/gofalwyr y mathau o ysgolion a darpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael

Mae’r adroddiad ar gael fan hyn.