NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad dilynol Arad ar gyfer gwerthuso clystyrau cyflenwi mewn ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad dilynol Arad ar gyfer gwerthuso clystyrau cyflenwi mewn ysgolion. Mae canfyddiadau’r ymchwil ddilynol hon yn cefnogi’r casgliadau a’r argymhellion a nodwyd ym mhrif adroddiad gwerthuso Arad Tachwedd 2019. Mae’r adroddiad dilynol hefyd yn archwilio effaith tymor hwy’r prosiect, gan gynnwys y ffordd y mae ysgolion yn mynd i’r afael ag anghenion cyflenwi ac effeithiau’r rôl ychwanegol ar athrawon.

Mae’r adroddiad dilynol ar gael yma.