NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad: Gwerthuso Prosiect Gwyliau Gwaith Chwarae.

Comisiynwyd Arad gan Lywodraeth Cymru i werthuso blwyddyn gyntaf Prosiect Gwyliau Gwaith Chwarae.

Nod cyllid Gwaith Chwarae 2021 oedd caniatáu i gynlluniau gwaith chwarae yn y gymuned gynnig darpariaeth i fwy o blant nag y byddent wedi gallu gwneud fel arall, ac mae’r dystiolaeth werthuso yn dangos y darparwyd gweithgareddau newydd, ychwanegol. Mae chwarae awdurdodau lleol yn arwain croesawu’r cyllid ychwanegol sydd ar gael ar gyfer chwarae a dywedodd eu bod wedi caniatáu iddynt fynd i’r afael â bylchau a chynnig chwarae i fwy o blant mewn mwy o gymunedau. Mae’r adroddiad ar gael yma.