NEWYDDION

Cyhoeddi Adroddiad Ton 3 Dechrau’n Deg

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi trydydd, a’r adroddiad terfynol Arad o brosiect ymchwil ansoddol tair blynedd gyda rhieni Dechrau’n Deg. Mae’r adroddiad ‘Ymchwil Ansoddol gyda Theuluoedd Dechrau’n Deg: Ton 3’ ar gael yma.

Nod yr ymchwil yw archwilio profiadau ac effeithiau canfyddedig i deuluoedd trwy gydol eu hymwneud a’r rhaglen.

Nodir yn yr adroddiad ganfyddiadau’r o waith maes yn seiliedig ar gyfweliadau gyda 72 o deuluoedd, a gyda 20 o ‘deuluoedd sampl cymharu’ oedd yn byw tu allan i ardaloedd Dechrau’n Deg. Mae’n disgrifio profiadau Dechrau’n Deg ac yn nodi rhagdybiaethau rhieni am yr hyn y byddent yn dymuno ei weld ar eu cyfer hwy eu hunain a’u teuluoedd.