NEWYDDION

Cyhoeddi asesiad economaidd yr Urdd

Mae adroddiad gan Arad ar werth economaidd Urdd Gobaith Cymru wedi ei chyhoeddi. Nod yr asesiad oedd adnabod gwerth economaidd yr Urdd yn genedlaethol yn ogystal â gwerth economaidd nifer o’u hadrannau unigol gan gynnwys yr eisteddfod, adran chwaraeon, adran y maes (taleithiau a rhanbarthau) a gwersylloedd Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd.

Mi wnaeth yr ymchwil ganfod bod Urdd Gobaith Cymru wedi cynhyrchu gwerth economaidd o £25.5m yng Nghymru yn 2017/18. Mae’r adroddiad ar gael fan hyn:

http://www.urdd.cymru/files/8015/4219/7322/Asesiad_Effaith_Economaidd_yr_Urdd_09.11.18