NEWYDDION

Cyhoeddi gwerthusiad ffurfiannol o fodel Ysgolion Arloesi

Nod y gwerthusiad hwn yw darparu tystiolaeth ar sut y mae’r model ysgolion arloesi yn gweithio’n ymarferol a pha welliannau y gellid eu gwneud. Mae adroddiad ‘Gwerthusiad ffurfiannol o fodel Ysgolion Arloesi’ ar gael yma.

Mae’r crynodeb hwn yn cynrychioli pen llanw dwy flynedd o waith yn gwerthuso Model Ysgol Arloesi. Mae’n crynhoi canfyddiadau o gyhoeddiadau cynharach a chanfyddiadau o waith maes a gynhaliwyd rhwng Tachwedd 2017 a Mawrth 2018.