NEWYDDION

Dadansoddiad o’r ymatebion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Addysg Gartref

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad sy’n crynhoi’r ymatebion a gafodd Llywodraeth Cymru yn ystod yr ymgynghoriad ar Addysg Gartref – Canllawiau Statudol i Awdurdodau Lleol a Llawlyfr i Addysgwyr Cartrefi. Derbyniodd Llywodraeth Cymru 437 o ymatebion i’r ymgynghoriad ac mae’r adroddiad cryno yn cyflwyno dadansoddiad o themâu allweddol a godwyd gan y rhai a ymatebodd, gan ganolbwyntio’n benodol ar gynnwys ac eglurder y canllawiau statudol a’r llawlyfr. https://llyw.cymru/addysg-yn-y-cartref-canllawiau-statudol-i-awdurdodau-lleol-llawlyfr-i-addysgwyr-yn-y-cartref