NEWYDDION

Gwerth ac effaith presenoldeb Cymru ym Miennale Celf Fenis i’r sector celfyddydau gweledol yng Nghymru

Mae gwerthusiad Arad o effaith Cymru yn Fenis Wales in Venice wedi cael ei gyhoeddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r adroddiad yn asesu gwerth presenoldeb Cymru ym Miennale Celf Fenis ers 2009 ar artistiaid, curaduron, orielau a wnaeth gymryd rhan a’i effaith ar sectorau celfyddydau gweledol Chymru a phroffil rhyngwladol ehangach Cymru:

http://www.arts.wales/what-we-do/research/latest-research/2016-crynodeb-gweithredol-cymru-yn-fenis?diablo.lang=cym