NEWYDDION

Gwerthusiad Mwy na geiriau: cyhoeddi adroddiad

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad a baratowyd gan Arad fel rhan o werthusiad Mwy na Geiriau: y fframwaith strategol dilynol ar gyfer gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ym meysydd iechyd, gwasanaethau a gofal cymdeithasol.

Mae’r adroddiad yn cyflwyno theori newid ar gyfer fframwaith strategol Mwy na geiriau a fydd yn cynnig canllaw ar gyfer datblygu fframwaith gwerthuso a gwerthusiad terfynol. Mae’r adroddiad ar gael fan hyn.