NEWYDDION

Gwerthusiad o’r gwasanaethau a ddarperir gan Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru

Mae Arad, mewn partneriaeth â SQW, wedi cael ei gomisiynu i werthuso’r gwasanaethau a ddarperir gan Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru (WSPU), sy’n bodoli i wella ymgysylltiad cyrff cynrychioliadol busnes yng Nghymru a TUC Cymru â Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd y gwerthusiad yn rhedeg tan fis Mai 2018 a bydd yn canolbwyntio ar werthuso’r gwasanaethau a ddarperir gan WSPU dros y cyfnod contract diwethaf a nodi ac asesu opsiynau credadwy ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol. Mae’r gwaith hwn yn dilyn o werthusiad blaenorol o WSPU a gynhaliwyd gan Arad yn 2013.

Cliciwch isod i weld y gwerthusiad blaenorol a gwblhawyd gan Arad:

http://www.senedd.assembly.wales/documents/s500001900/CSFM401-14%20ptn1%20-%20annexe%20Wales%20Social%20Partners%20Unit%20Evaluation.pdf