NEWYDDION

Gwerthusiad o’r safonau proffesiynol: cyhoeddi’r adroddiad terfynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad terfynol Arad yn seiliedig ar werthusiad y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu, arwain a chynorthwyo gwaith addysgu.

Mae’r adroddiad ar gael fan hyn ac yn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau gwerthusiad blwyddyn 1 a blwyddyn 2.

Roedd y gwaith ymchwil hwn yn cynnwys cyfweld â rhanddeiliaid allweddol, ac ymchwilio i ddata a gasglwyd drwy’r pasbort dysgu proffesiynol, yn ogystal â chyfweld ag ymarferwyr ar draws ysgolion yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau’r data a’r gwaith maes, gan amlinellu sut y defnyddiwyd y safonau, y gefnogaeth i ddefnyddio’r safonau, ac effeithiau tybiedig y safonau ynghyd â’r effeithiau a ragwelir.