NEWYDDION

Gwerthusiad proses o’r rhaglen Cymraeg i Blant

Mae Arad, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, wedi cael ei gomisiynu i gynnal gwerthusiad proses o’r rhaglen Cymraeg i Blant. Dros y misoedd nesaf byddwn yn cyfweld swyddogion ac eraill ac yn ymweld ag amrywiaeth o weithgareddau ar draws Cymru er mwyn siarad â rhieni / gwarcheidwaid. Os hoffech weld yr hysbysiad preifatrwydd cliciwch yma.