NEWYDDION

Gwerthuso rhaglen gwydnwch Cyngor Celfyddydau Cymru

Ionawr 2019: Mae Arad wedi cael ei gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynnal gwerthusiad o’u rhaglen Gwydnwch. Nod y rhaglen £ 2.5 miliwn yw helpu sefydliadau celfyddydol i ddod yn fwy gwydn yn ariannol ac yn sefydliadol ar adeg o gyfleoedd llai o ffynonellau ariannu traddodiadol. Mae 57 o sefydliadau celfyddydol wedi bod yn cymryd rhan yn y rhaglen ac wedi cael ystod eang o strategaethau cymorth yn ymwneud â llywodraethu, creu incwm a datblygu ffyrdd mwy effeithiol o weithio.