NEWYDDION

Lansio asesiad effaith economaidd

Mae adroddiad asesiad effaith economaidd, a adolygwyd gan Arad, wedi’i lansio ym mhalas San Steffan gan Gyngor Gwallt a Harddwch y DU.

Mae’r adroddiad yn archwilio gwerth y diwydiant gwallt a harddwch i economi’r DU, ei chenhedloedd a rhanbarthau.

Canolfan Q-Step, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd oedd awduron yr adroddiad, a gomisiynwyd gan Gyngor Gwallt a Harddwch y DU mewn cydweithrediad â BABTAC. Darparodd Arad gyngor arbenigol i’r awduron yn ystod dyluniad y prosiect ac gweithredu fel adolygwyr cymheiriaid ar yr adroddiad terfynol.

Mae’r adroddiad ar gael ar wefan BABTAC fan hyn.