CWRDD Â’R TÎM

Eluned Glyn

Mae Eluned yn ymchwilydd, a ymunodd ag Arad yn 2015. Mae ganddi brofiad helaeth o gydlynu a chynnal gwaith maes gan gynnwys grwpiau ffocws, ymgynghoriadau ac astudiaethau achos gydag aelodau o’r cyhoedd, cyrff cyhoeddus a sefydliadau trydydd sector. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn dadansoddi ac yn coladu data ar gyfer ymatebion i’r ymgynghoriad ar y cynnig deddfwriaethol i ddileu’r amddiffyniad o gosb resymol i Lywodraeth Cymru. Mae hi hefyd wedi bod yn cynnal cyfweliadau, yn cefnogi ac yn dadansoddi data ar gyfer Gwerthusiad Celfyddydau Rhyngwladol Cymru o’u Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol. Yn ddiweddar mae wedi bod yn cynnal cyfweliadau gyda sefydliadau treftadaeth a diwylliant ar gyfer Gwerthuso Uchelgais Diwylliannol ar gyfer Sgiliau Creadigol a Diwylliannol.

Cefnogodd a chynhaliodd gyfweliadau ar gyfer cyfres o astudiaethau achos gyda phrosiectau ynni cymunedol ar gyfer yr adroddiad Dyfodol Ynni Clyfar ar gyfer Ardaloedd Gwledig ar gyfer Ynni Clyfar DU. Mae hefyd wedi gweithio ar werthusiad o Cyswllt Ffermio ar gyfer Llywodraeth Cymru, sy’n darparu cymorth ac arweiniad i fusnesau ffermio yng Nghymru.

Mae Eluned yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gyfforddus yn cwblhau cyfweliadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cyn ymuno ag Arad, roedd Eluned yn gweithio fel gweinyddwr ysgol mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg.