CWRDD Â’R TÎM

Mabon ap Gwyn

Ymunodd Mabon ag Arad yn 2018 fel Swyddog Gweinyddol. Mae Mabon yn gyfrifol am gynorthwyo gwaith Arad ar ystod eang o brosiectau ymchwil, gan gynnwys trefnu gwaith maes a rheoli data ymchwil. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys addysg (gan gynnwys cymorth ar gyfer plant gydag anghenion addysgu arbennig) a newid amgylcheddol (gan gynnwys lliniaru newid yn yr hinsawdd). Ar hyn o bryd mae Mabon yn cynorthwyo gwerthusiad Arad o’r model clwstwr ysgolion ar gyfer cyflenwi a’r gwerthusiad o’r Cynnig Gofal Plant (y ddau ar ran Llywodraeth Cymru), yn ogystal â chefnogi ymchwil i mewn i draweffaith gweithgareddau buddsoddi Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Mae Mabon yn siarad Cymraeg yn rhugl, gyda BSc Daearyddiaeth a MSc Newid, Effaith ac Addasu Amgylcheddol o Brifysgol Aberystwyth. Ymunodd ag Arad o ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, lle’r oedd wedi bod yn gweithio fel Cynorthwywr Cymorth Dysgu.