CWRDD Â’R TÎM

Martin Jones

Mae Martin yn un o Gyfarwyddwyr Arad a sefydlodd y cwmni. Dechreuodd Martin ei yrfa yn gweithio i adran Addysg a Diwylliant y Comisiwn Ewropeaidd ac ers hynny mae wedi gweithio ar brosiectau addysg, diwylliant ac ymchwil a datblygu ar draws yr UE. Mae ganddi brofiad eang o ddylunio offerynnau ymchwil a gwerthuso a gweithio i gleientiaid fel adrannau llywodraethol lleol a chenedlaethol, cynghorau sgiliau sector a sefydliadau diwylliannol.

Mae ei brofiad diweddar yn cynnwys rheoli ymchwil i mewn i werth a thraweffaith gweithgareddau buddsoddi Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, ymchwilio traweffaith gwaith ieuenctid mewn ysgolion ar ran Llywodraeth Cymru a gwerthuso’r Gronfa Buddsoddi mewn Sgiliau a’r Strategaeth Sgiliau Ffilm ar ran Creative Skillset. Mae Martin yn siarad Ffrangeg a Sbaeneg da.