CWRDD Â’R TÎM

Morgan Davies-Walker

Ymunodd Morgan â thim Arad yn 2021. Mae ei ddiddordebau ymchwil a gwerthuso yn cynnwys y celfyddydau a diwylliant, addysg, polisi iaith Gymraeg ac adfywio cymunedol. .

Wrth astudio Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol Dynol ym Mhrifysgol Caergrawnt, bu Morgan yn astudio’r dull anthropolegol o ethnograffi yn bennaf gan astudio dulliau cymdeithasegol o ymchwil ansoddol a meintiol yn ogystal. Yn ystod blwyddyn olaf ei radd israddedig, cwblhaodd brosiect ymchwil ethnograffig annibynnol 12 mis a ddadansoddodd brofiadau a safbwyntiau pobl LGBTQ+ sy’n byw yn ardaloedd gwledig Cymru – yr ymchwil gyntaf o’r math hwn i ddigwydd yng Nghymru. Mae Morgan yn ysgolhaig etholedig o Goleg y Brenin, Caergrawnt ac mae wedi ennill gwobrau am gyflawni’r canlyniadau arholiad uchaf yn ei garfan blwyddyn olaf. Hyd yma, gyda phrofiad o gynnal ymchwil ansoddol fanwl drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, mae Morgan wedi cynnal dadansoddiad o ymatebion ansoddol ar brosiectau gan gynnwys gwerthuso paratoadau ysgolion i weithredu Cwricwlwm newydd Cymru a gwerthusiad o’r Cynnig Gofal Plant, ar ran Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn rhan o werthusiad Arad o raglen Sgiliau Ffilm y Dyfodol ScreenSkills ac mae wedi cynnal gwaith maes ledled Cymru ar ran Theatr Genedlaethol Cymru.