CWRDD Â’R TÎM

Tanwen Grover

Ymunodd Tanwen ag Arad yn 2014 ac mae ganddi brofiad o weithio yn y trydydd sector, sectorau cyhoeddus ac addysg yn y DU a thramor. Mae Tanwen wedi gweithio mewn ymchwil a gwerthuso ar draws ystod eang o feysydd polisi ac ar gyfer cleientiaid ar draws y sectorau cyhoeddus, y trydydd sector / sector gwirfoddol a phreifat. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys addysg a sgiliau, diwylliant a threftadaeth, plant a theuluoedd, cymunedau a’r iaith Gymraeg. Mae’n brofiadol yn dylunio, rheoli a chwblhau ystod o brosiectau ymchwil a gwerthuso.

Mae profiad gan Tanwen mewn gwerthuso Model Ysgolion Arloesi, sy’n datblygu cwricwlwm newydd i Gymru, ac mewn gwerthuso peilot y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru, dros Lywodraeth Cymru. Mae hi hefyd wedi gweithio ar werthusiad o Fenter Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Teach First ar draws Lloegr ac ar werthusiad o raglen Canolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg i ddatblygu sgiliau iaith yn y gweithlu. Ymunodd ag Arad o Swyddfa Archwilio Cymru, lle’r oedd yn cefnogi archwiliad perfformiad ac yn canolbwyntio ar ymchwil ac arweiniad ymarfer da. Astudiodd Hanes ym Mhrifysgol Caergrawnt ac mae hefyd ganddi MA mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Ewrop (Prifysgol Warwick). Mae hefyd yn siaradwr Cymraeg rhugl ac mae’n un o Ymddiriedolwyr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.