NEWYDDION

Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd: adolygiad canol-rhaglen

Nod y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yw cefnogi oedolion di-waith i gael swydd ac i aros mewn gwaith trwy wella eu sgiliau cyflogadwyedd. Craidd y rhaglen yw lleoliad gwaith o safon neu hyfforddiant sy’n benodol i’r cyflogwr sydd wedi’i gyfuno â hyfforddiant paratoi gwaith a sgiliau hanfodol os oes angen. Fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru a’i gyflwyno gan ddarparwyr hyfforddiant ledled Cymru.

Comisiynwyd Arad i gynnal adolygiad canol-rhaglen. Byddwn yn casglu barn sampl o oedolion di-waith trwy arolwg ffôn a byddwn yn cyfweld â hyfforddwyr gwaith JCP, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant.

Mae’r adolygiad hwn yn ychwanegu at werthusiad ffurfiannol blaenorol Arad o’r rhaglen, a adroddir yma.