NEWYDDION

Wedi cael cais i gwblhau holiadur ‘Bwndeli Babi’? Mwy o fanylion.

Bwriada Llywodraeth Cymru gyflwyno prosiect Bwndeli Babi Cymru. Bydd y cynllun yn rhoibwndel babi’ am ddim i rieni beichiog anrheg syn cynnwys eitemau i fabanod a rhieni, wediu dosbarthu ychydig wythnosau cyn dyddiad dyledus y babi. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i gwmni ymchwil Arad i gasglu barn rhieni ar y bwndel babi, ei gynnwys a sut y bydd yn cael ei ddosbarthu.

Dyma linc i’r arolwg, a hysbysiad preifatrwydd gyda rhagor o wybodaeth.