Ein gwaith

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau ymchwil gan gynnwys gwerthuso, dadansoddi a datblygu polisi, astudiaethau traweffaith economaidd a chymdeithasol, datblygu arolygon, dadansoddi data ac astudiaethau dichonoldeb. Mae gan ein tîm arbenigedd mewn ystod eang o feysydd polisi a gellir gweld esiamplau o’n gwaith diweddar o dan bob maes.