NEWYDDION

Ymchwil ansoddol gydag ysgolion ar ddiwygiadau’r cwricwlwm: cyhoeddi adroddiad

Mae ail adroddiad gan Arad ar baratoadau ysgolion ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru wedi ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darganfyddiadau o 48 cyfweliad ag uwch arweinyddion ac ymarferwyr mewn ysgolion ar dras Cymru. Dewiswyd rhain o blith y rhai â ymatebodd i’r arolwg ar Baratoadau ar gyfer Diwygiadau Cwricwlwm ac Asesu 2022 (wedi’i ymgymryd ym mis Mehefin a Gorffennaf 2021) ac wedi dewis i gael eu hailgysylltu.

Pwrpas y cyfweliadau oedd archwilio ymatebion i’r arolwg mewn mwy o fanylder ac i ddysgu pa elfennau o wireddu’r cwricwlwm oedd yn gweithio’n dda a llai da.

Mae’r adroddiad ar gael fan hyn.